مدیران دستگاه‌های اجرایی در جذب کامل اعتبارات گیلان تسریع کنند

مدیران دستگاه‌های اجرایی در جذب کامل اعتبارات گیلان تسریع کنند

استاندار گیلان با اشاره به تخصیص اعتبار یک هزار و ۷۰ میلیارد تومانی از محل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای استان در سالجاری، به جذب صددرصدی این میزان اعتبار تاکید کرد و گفت: مدیران دستگاه‌های اجرایی گیلان همانند سال گذشته، در روند جذب کامل اعتبارات وزارتخانه متبوع خود تسریع کنند. اسدالله عباسی در