انواع پروفیل سبک و قوطی ستونی به چند دسته تقسیم می شوند؟

انواع پروفیل سبک و قوطی ستونی به چند دسته تقسیم می شوند؟

  انواع مختلفی از پروفیل و قوطی ستونی وجود دارد که هر کدام از آنها نیز دارای کاربردهای خاصی هستند. همین ویژگی و کاربردهای مختلف باعث می‌شود تا در صنایع‎های متفاوت و زیادی از آنها استفاده شود که تمامی این موارد نیز بر روی قیمت نهایی آنها، تاثیرگذار می‌باشند. برای همین نیاز است که اگر