فراخوان طراحی المان میدان ده دی و طراحی لوگو روز ملی مشهد

فراخوان طراحی المان میدان ده دی و طراحی لوگو روز ملی مشهد

سید جلیل بامشکی با اعلام برنامه های این معاونت به مناسبت اولین سالروز نام گذاری روز ملی مشهد گفت: مدت زیادی است که نهادهای مربوطه درگیر این نام گذاری هستند و اگرچه حوادث بارزتری در مشهد برای این نامگذاری از جمله تاریخ ورود حضرت رضا (ع) به مشهد یا ولادت و یا شهادت ایشان وجود